środa, 24 października 2018

Nowelizacja prawa energetycznego – nowe otwarcie dla magazynów energii w Polsce?


O tym, że magazynowanie energii jest racjonalnym rozwiązaniem, pisałem już kilkakrotnie (ostatni raz w  zeszłym roku…). Nie trzeba być ekspertem w dziedzinie energetyki, aby wiedzieć, że podczas przesyłu energii elektrycznej generowane są duże straty (cóż, sieci elektroenergetyczne są takie a nie inne, podobnie jak prawa fizyki…). Konsekwencją strat na przesyle jest konieczność wytworzenia nowych „porcji” energii, a co za tym idzie konieczność wydobycia nowych paliw kopalnych, a więc zanieczyszczenie środowiska!
Technologie tzw. energy storage mogą być pomocne w ograniczaniu strat energii, a co za tym idzie ograniczaniu emisji szkodliwych substancji (o korzyściach dla przeciętnego konsumenta nie wspominając). Nawiasem mówiąc, magazynowanie energii to żadna nowość – rozpoczęło się z chwilą wynalezienia pierwszych baterii i akumulatorów.
Do tej pory brakowało przepisów regulujących kompleksowo kwestię magazynowania energii elektrycznej (przykładem były dwie różne definicje magazynów energii zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii…). Problemem było naliczanie podwójnych opłat sieciowych – niemieckie prawo zwalnia magazyny z opłat sieciowych, dlatego tam trwa boom na podobne instalacje! Brakowało także jasnych zasad koncesjonowania i taryfowania, przepisów „technicznych” dla takich instalacji oraz zasad współpracy z wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych.
Projekt nowelizacji, ogłoszony ponad 2 tygodnie temu, zawiera niezbędne poprawki do Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o rynku mocy oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zobaczymy, co będzie efektem końcowym prac legislacyjnych…
Przede wszystkim będzie jedna wspólna definicja magazynu energii, czyli instalacji umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej! Uregulowane zostaną kwestie już istniejących magazynów czyli elektrowni szczytowo – pompowych. W założeniu, rozwój sektora energy storage ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, m.in. poprzez zapobieganie niedoborom energii czy wahaniom mocy – jak by nie było, do naszego systemu krajowego dociera spora ilość gigawatów z sąsiednich krajów (zainteresowanym wskazuję interesującą kwestię tzw. przesuwników fazowych na granicy z Niemcami).

wtorek, 2 października 2018

Europejski Dzień Ptaków… ale po co?


Dziś obchodziliśmy Europejski Dzień Ptaków. Dlaczego? Bo wiele z nich jest bliskich wyginięcia… Bo tracą naturalne siedliska… Bo w 1979 roku Unia Europejska przyjęła tzw. dyrektywę ptasią czyli dyrektywę 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków (stąd Obszary Specjalnej Ochrony tworzące sieć NATURA 2000).
Tylko po co nam to wszystko? Ostatnio media rozpisują się o tym, że na Malcie (państwie członkowskim UE!) strzelają do naszych bocianów białych. Dlaczego? Podobno to „miła rozrywka i tradycja”(!). Pisałem już o tym w 2014 roku –  od tego czasu nic się nie zmieniło. Niestety, w walce z ludzką głupotą nie pomogą najlepsze przepisy prawne na świecie, jeśli nie będą egzekwowane!